Jurkovičův svět, z.s.

Jurkovičův svět

Spolek Jurkovičův svět je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení fyzických a právnických osob, jehož cílem je podpora rozvoje území a partnerství v oblasti česko-slovenského příhraničí při kulturních, společenských, sportovních a ostatních rozvojových aktivitách jednotlivců a kolektivů České republiky spojené s propagací a tvorbou regionálních produktů.

Aktivita „Jurkovičův svět“ vznikla v průběhu roku 2003, byla vyvíjena neformální činnost bez právní subjektivity, veřejně prezentována na 3. zasedání Česko-slovenské (Slovensko-české) mezivládní komisi pro přeshraniční spolupráci 14. listopadu 2003 v Trenčianských Teplicích.

Jurkovičův svět, z.s. v rámci svých aktivit provozuje ojedinělou originální a netradiční Minigalerii rozhleden s vice jak 90 ks 3D modelů českých a slovenských rozhleden. Tato expozice nemá v podmínkách České republiky ani Slovenské republiky obdoby, čímž je výraznou česko-slovenskou atraktivitou.