Reference

2024

 • Újezd u Brna – výsadba ovocné aleje
  výsadba multiodrůdové 600 m dlouhé ovocné aleje podél cyklostezky Újezd u Brna – Otnice.
 • Valašské Klobouky, sídliště Koželužská
  dendrologický průzkum a zhodnocení zeleně – tvorba mapových výstupů.
 • Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
  údržba a pěstební opatření veřejné zeleně.

2023

 • Sportovně – kulturní areál Pozlovice – sadové úpravy
  projektová dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení.
 • Sídlo firmy Kloboucká lesní s.r.o. Bylnice
  rozšíření privátního přírodního parkového prostoru realizace.
 • Petrůvka – strom pro krajinu – výsadba stromořadí
  3. rok pěstebních opatření u 6 alejí se 175 ovocnými stromy.
 • Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
  údržba a pěstební opatření veřejné zeleně.

2022

 • Sídlo firmy Kloboucká lesní s.r.o. Bylnice
  tvorba privátního přírodního parkového prostoru pro zkvalitnění pracovních podmínek a relaxaci zaměstnanců firmy – realizace.
 • Petrůvka – strom pro krajinu – výsadba stromořadí
  2. rok pěstebních opatření u 6 alejí se 175 ovocnými stromy.
 • Revitalizace středu obce Bratřejov
  veřejný prostor s veřejnou zelení – park s městským mobiliářem pro odpočinek a relaxaci obyvatel obce – realizace.
 • Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
  výsadba nových prvků veřejné zeleně – realizace.
 • Naučná stezka Bosou nohou
  vybudování smyslového chodníku a doprovodné infrastruktury – realizace.

2021

 • Výsadba solitérních stromů a krajových odrůd, Slavičín-Hrádek
  výsadba 3 souborů 1200 m dlouhých se 150 ovocnými stromy – realizace.
 • Petrůvka – strom pro krajinu – výsadba stromořadí
  1. rok pěstebních opatření u 6 alejí se 175 ovocnými stromy.
 • Přírodní zahrada v MŠ Horní Lideč
  vybudování zahrady – realizace.
 • Přírodní zahrada v ZŠ Mánesova, Otrokovice
  vybudování zahrady – realizace.
 • Přírodní zahrada v ZŠ T. G. Masaryka, Otrokovice
  vybudování zahrady – realizace.
 • Přírodní zahrada v ZŠ Trávníky, Otrokovice
  vybudování zahrady – realizace.
 • Přírodní zahrada v Luh, Vsetín
  vybudování zahrady – realizace.

2020

 • Petrůvka – strom pro krajinu – výsadba stromořadí
  výsadba 6 alejí ovocných stromů se 175 stromy – realizace.
 • Stezka bosou nohou, k.ú. Valašské Klobouky
  zpracování realizační dokumentace – mapové výstupy.
 • Valašské Klobouky vegetační úpravy lokalit – ul. Hřbitovní, Brumovská a Cyrilometodějská
  zpracování realizační dokumentace – mapové výstupy a kompletní žádosti do OPŽP.
 • Územní studie sídelní zeleně města Valašské Klobouky
  zpracování územní studie, dendrologický průzkum a zhodnocení zeleně.
 • Střešní zahrada Sandrik Vsetín
  420 m2 výsadeb 15 m nad zemí – realizace.
 • RD – sociální byty Pozlovice
  výsadba okrasných a ovocných dřevin – realizace.
 • Obnova zeleně v areálu VTÚVM Slavičín
  kácení a výsadba stromů – realizace.

2019

 • Modernizace přírodovědné a jazykové učebny ZŠ Karolínka
  zahradní a sadové úpravy – realizace.
 • Obnova zahrady v Domově seniorů a Domově se zvláštním režimem Loučka
  obnova – realizace.
 • Obnova krajinných prvků, k.ú. Nedašova Lhota
  obnova – spolurealizace.
 • Metropolitní optická síť Orthodox
  inženýrská činnost.

2018

 • Územní studie veřejného prostranství Luhačovice – sídliště Družstevní, Masarykova a Zahradní čtvrť
  zpracování územní studie, dendrologický průzkum a zhodnocení zeleně, dotazníkového šetření mezi obyvateli území.

2017

 • Logistický areál firmy TOM Transport, Luhačovice
  projektová dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci a inzenýrská činnost.
 • Stavební úpravy budovy na multifitness, Olomouc
  passport objektu.
 • Turistické infopanely Bzince pod Javorinou – Cetuna a Hrubá Strana, Slovensko
  návrh a dodávka prvků turistické infrastruktury.

2016

 • Logistický areál firmy Amipol Zlín, s.r.o.
  passport areálu.

2015

 • Lyžařská útulna – lyžařský areál Štítná nad Vláří
  kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

2014

 • Rodinný hotel, Pozlovice
  kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

2013

 • Na kole Uherskobrodskem II
  zpracování propagačního cyklomateriálu pro potřeby MIC Uherský Brod.
 • Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice, úsek SO02/02
  projektová dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci.
 • Zateplení fasády a výměna oken mateřské školy Štítná nad Vláří – Popov
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

2012

 • Cestovní ruch v Bílých a Bielych Karpatech
  zpracování a dodávka infotabulí, směrovek a panoramatických map pro Mikroregion Bílé Karpaty.
 • Rekultivace skládky Luha v CHKO Bílé Karpaty
  digitální mapování lokality.
 • Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice, úsek SO02/01
  projektová dokumentace k územnímu řízení, stavebnímu povolení a realizaci.
 • Obec Němčice, polyfunkční sportovní hřiště
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Adaptace budovy na podnikatelský inkubátor, Husova č.p. 167, Brno
  studie, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Rozhledna Pláňava, k.ú. Štítná nad Vláří-Popov
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice, úsek SO02/01
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

2011

 • Státní zámek Vizovice, adaptace budovy zámeckého pivovaru na městskou knihovnu a ZUŠ
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Pod Javorinú, horú zelenú – naučná stezka
  koncepční ideová studie, projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Naučné turistické a cykloturistické stezky okolím Uherského Brodu
 • koncepční ideová studie, projektová dokumentace turistické infrastruktury k územnímu řízení.
 • Revitalizace vybraných částí města Brumov-Bylnice, sídliště Družba a ulice Široká
  urbanistická a objemová studie.
 • Rekonstrukce obřadní síně v Uherském Brodě
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Stezka pro pěší a cyklisty Uherský Brod – Prakšice, k.ú. Uherský Brod
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

2010

 • Výletní místo Kaunicův vrch rozhledna, k.ú. Drslavice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Chodník ke hvězdárně, k.ú. Uherský Brod
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice, úsek SO03 a SO04, k.ú. Dolní Němčí
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Stavební obnova chodníků v obci Rudimov, k.ú. Rudimov
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Centrální park v obci Slavkov, dětské hřiště a obnova povrchů chodníků
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Cyklistická stezka Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice, úsek SO03, k.ú. Havřice
  projektová dokumentace k územnímu řízení.
 • Městské muzeum a informační centrum Brumov-Bylnice
  studie rekonstrukce a passport objektu.
 • JE Dukovany
  digitalizace dokumentace skutečného provedení prováděcího projektu.
 • Snížení energetické náročnosti ZŠ Gabry a Malinky, Štítná nad Vláří
  architektonické řešení fasádního pláště.
 • Na kole Uherskobrodskem I
  zpracování propagačního cyklomateriálu pro potřeby MIC Uherský Brod.

2009

 • Revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě NKP zámek a zahrady, Kroměříž
  kompletní zpracování žádosti do OPŽP.
 • Kulturní dům – tlukoucí srdce obce Petrůvka
  kompletní zpracování žádosti do PRV.
 • Regenerace zeleně a školní zahrady ZŠ Gabry a Malinky, Štítná nad Vláří
  kompletní zpracování žádosti do OPŽP.
 • Projekt RTLS
  vývoj mapové báze, implementace a testováni.
 • Hotel Vega, sportovní – wellness centrum
  zpracování výkresové dokumentace interiéru.
 • Sportovní polyfunkční hřiště Horní Němčí
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Slavkov u Uh. Brodu, chodník u OÚ
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Mateřská škola, parkovací plochy, k.ú. Pozlovice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Rekonstrukce místní komunikace Pozlovice – Jurkovičova alej, k.ú. Pozlovice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Hotel Vega, stavební úprava přístupové komunikace, k.ú. Pozlovice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Cyklistická stezka Slavkov – Dolní Němčí – Nivnice, úsek SO01, k.ú. Slavkova / Dolní Němčí
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

2008

 • Cyklistická stezka Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice, k.ú. Uh. Brod, úsek SO01 a SO02, k.ú. Uherský Brod / Havřice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Cyklistická stezka Bystřice pod Lopeníkem – Rasová – Žitková, k.ú. Komňa
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Solární ohřev bazénové vody, Štítná nad Vláří
  kompletní zpracování žádosti do OPŽP.
 • Slavkov u Uh. Brodu, centrální park
  urbanistická studie.
 • Horní Němčí, revitalizace zeleně II – obnova zeleně na vstupu do obce
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Průmyslová zóna Slovácké strojírny, a.s. Uherský Brod
  zastavovací studie.
 • Využití zájmového území centra města Bojkovice
  zastavovací a dopravní studie oddechové a rekreační zóny.
 • Cyklistická stezka Kunovice – Uherský Brod – Luhačovice, k.ú. Újezdec u Luhačovic
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.

2007

 • Rozhledna Kaunicův vrch – výletní místo Uherskobrodska
  urbanistická studie a projektová dokumentace k územnímu řízení .
 • Petrůvka – regenerace centra obce
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Cyklotrasa Vlčnov – Uherský Brod
  studie návrhu.

2006

 • 3-podlažní rodinná vila, Luhačovice – Solné
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a realizaci.
 • Infrastruktura cykloturistických a turistických tras
  realizace 55 prvků doprovodné infrastruktury, mikroregiony Luhačovské Zálesí, Bojkovsko, Východní Slovácko.
 • Lyžařský areál Štítná nad Vláří-Popov, rekonstrukce a dostavba projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

2005

 • Obytná zóna Luhačovice – Padělky
  zastavovací studie a projekt pro realizaci.

2004

 • Parková úprava venkovního parteru Chuť Olla, Luhačovice
  architektonická studie.
 • Cyklotrasa Slavičín – Nevšová – v.n. Luhačovice
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.
 • Okružní křižovatka Jih, Luhačovice
  studie architektonického ztvárnění lokality.

2003

 • Rozhledna Komonec
  předprojektová a projektová příprava stavby.

2002

 • Studie rozvoje cykloturistiky v mikroregionu Luhačovské Zálesí
  studie a návrh cyklotras mikroregionu.

2001

 • Firemní sídlo společnosti Barco, s.r.o. Uherské Hradiště
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení,
  II. místo v soutěží Stavba roku 2002 Zlínského kraje.

2000

 • Restaurační objekty společnosti McDonalďs Holandsko, Ostrava
  koncepce stavebně technického řešení.
 • Restaurační objekty společnosti McDonalďs Holandsko, Mladá Boleslav
  koncepce stavebně technického řešení.