Fotogalerie

Újezd u Brna – výsadba ovocné aleje (2024)

Sídlo firmy Kloboucká lesní s.r.o., Brumov-Bylnice (2023)

… realizace (2022 – 2023)

Revitalizace středu obce Bratřejov (2022)

Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí (2022)

Naučná stezka Bosou nohou, Valašské Klobouky – Horné Srnie (2022)

Petrůvka – strom pro krajinu > 2. rok pěstebních opatření (2022)

Výsadba solitérních stromů a krajových odrůd, Slavičín-Hrádek (2021)

Přírodní zahrada MŠ Horní Lideč (2021)

Petrůvka – strom pro krajinu > 1. rok pěstebních opatření (2021)

Přírodní zahrada ZŠ Mánesova, Otrokovice (2021)

Přírodní zahrada ZŠ T.G. Masaryka, Otrokovice (2021)

Přírodní zahrada ZŠ Trávníky, Otrokovice (2021)

Přírodní zahrada ZŠ Luh, Vsetín (2021)

Petrůvka – strom pro krajinu – výsadba stromořadí (2020)

Valašské Klobouky, vegetační úpravy lokalit (2020)

Územní studie sídelní zeleně města Valašské Klobouky (2020)

Střešní zahrada Sandrik, Vsetín (2020)

Obnova zeleně v areálu VTÚVM Slavičín (2020)

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny ZŠ Karolínka (2019)

Obnova zahrady v Domově seniorů a DsZR Loučka (2019)

Obnova krajinných prvků, k.ú. Nedašova Lhota (2019)

Územní studie veřejného prostranství Luhačovice (2018)