dotační poradenství

Umíme zpracovat komplexní projektové žádosti do národních i evropských dotačních programů.

Máme hodnotné zkušenosti s přípravou, ale i následnou realizaci rozvojových projektů z různých operačních programů, prostřednictvím nichž řešíme různorodé spektrum aktivit měst a obcí, mikroregionů, neziskových organizací, škol i podnikatelských subjektů.

Naši odborníci externě spolupracují s mnoha institucemi napříč socioekonomickým spektrem aktivit při hodnocení projektových záměrů.

Ctíme etický kodex odbornosti, objektivnosti, nestrannosti, zákonnosti a mlčenlivosti u všech postupů s rovným přístupem ke všem fyzickým i právnickým osobám i v souladu s veřejným zájmem.

Vybrané reference:

Operační program životní prostředí

 • Valašské Klobouky – vegetační úpravy lokalit ul. Hřbitovní, Brumovská, Cyrilometodějská,
  Město Valašské Klobouky (2020).
 • Slavičín – strom pro krajinu – výsadba stromořadí,
 • Město Slavičín (2019).
 • Regenerace veřejné zeleně a školní zahrady základní školy Gabry a Malinky,
  obec Štítná nad Vláří-Popov (2009).
 • Horní Němčí – revitalizace zeleně II – obnova zeleně na vstupu do obce,
  obec Horní Němčí (2009).
 • Revitalizace rybníka v zámecké zahradě NKP zámek Vizovice,
  Národní památkový ústav, Kroměříž (2009).
 • Regenerace veřejné zeleně a sadové úpravy zahrady mateřské školy,
  obec Horní Němčí (2008).
 • Solární ohřev bazénové vody,
  obec Štítná nad Vláří-Popov (2007).

Interreg IIIA ČR – SR

 • Vivat Vitaj 2006,
  Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje (2006).
 • Czech and Slovak Orienteering Weekend 2007 (CSOW 2007),
  TJ Sokol Vizovice (2006).
 • EUROWEEK Brno 2006,
  Fakulta podnikatelská VUT Brno (2005).
 • Festival orientačního běhu 2006 ve Zlínském kraji,
  TJ Slovan Luhačovice (2005).
 • Zlepšení kvality přípravy žáku na jejich budoucí povolání prostřednictvím navázání spolupráce s partnerskou školou,
  SOŠ a SOU Slavičín (2005).
 • Po stopách osídlení Slovanů na jihovýchodní Moravě,
  Město Slavičín (2005).
 • Lyžařský areál Štítná nad Vláří-Popov – rekonstrukce a dostavba,
  obec Štítná nad Vláří-Popov (2005).

Finanční mechanismus EHP a Norska 

 • NKP státní zámek Vizovice – kompletní revitalizace zámecké kaple,
  Národní památkový ústav, Kroměříž (2007).

Evropský sociální fond 

 • Rozvoj lidských zdrojů ve společnosti SW HORRY, a.s. – informační systém III. generace,
  SW HORRY, a.s. Zlín (2005).
 • Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na FP VUT v Brně,
  Fakulta podnikatelská VUT Brno (2006).
 • Management v podmínkách zemí východní Evropy a Ruska,
  Fakulta podnikatelská VUT Brno (2006).
 • Projektový management: tvorba a řízení projektu spolufinancovaných ze zdrojů SF EU,
  Fakulta podnikatelská VUT Brno (2006).

Leader ČR, Leader+

 • ARP projekt Leader+ strategie rozvoje mikroregionu Luhačovské Zálesí, Město Slavičín (2004).
 • Strategie zviditelňování mikroregionu Luhačovkého Zálesí, 
  Město Slavičín (2004).
 • Studie rozvoje území Slavičínska a Luhačovicka po vzniku nového pověřeného úřadu Luhačovice,
  Město Slavičín (2002).